پنج شنبه, 04 مرداد 1403
  • pana-bam
  • slideno

چشم انداز


سازماندهی یک تیم  از متخصصان، مدیران و مهندسین کارآمد و خلاق در جهت مواجهه با مشتریان، کار فرمایان و همچنین تجهیز آنها با ملزومات مورد نیاز اجرایی.مهمترین چشم انداز در شرکت مدیریت احداث و تامین راد یکتا سپهر ارائه خدمات مهندسی مطابق با نیازهای پروژه می باشد.