پنج شنبه, 04 مرداد 1403
  • pana-bam
  • slideno

ایمنی

      HES در تمام مدت باید به موارد زیر توجه داشت:

        تامین سلامتی و امنیت جانی پرسنل

        حفاظت از تجهیزات و املاک

        حفاظت از محیط زیست

 شرکت مدیریت احداث و تامین راد یکتا سپهر به عنوان پیمانکار عمومی صنایع نفت، ضمن تلاش برای ارائه محصولی با کیفیت بالا و هزینه و زمان پائین، بر طرح ایمنی، بهداشت و محیط کار ( HSE ) و رعایت آن توسط شرکت مدیریت احداث و تامین راد یکتا سپهر ، همکاران و همچنین پیمانکاران فرعی تاکید دارد. تاکید بر رعایت مسائل ایمنی و بهداشتی در محیط کار، به منظور حفظ سلامتی کلیه همکاران ذینفع  و افزایش سطح بهداشت محیط کار، از جمله برنامه های مهم شرکت مدیریت احداث و تامین راد یکتا سپهر در کارگاه های اجرایی میباشد.

مسئولین ایمنی و حراست در کار گاه های اجرایی ماموریت دارند تا ضمن آشنا ساختن کلیه حوزه های سازمانی ذیربط با مسائل ایمنی و بهداشت محیط کار، تمامی تلاش خود را برای در نظر گرفتن طرح ایمنی و بهداشت محیط کار در مراحل مختلف اجرایی طرح ها به کار گیرند.
هر کس در هر سطحی می بایست احساس مسئولیت نسبت به ایمنی خود و اطرافیان خود داشته باشد.